• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
  • (212) 631-1500
  • info@kollektifdenetim.com
Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri
Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri

Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında yatırımlara sağlanan destek unsurları şunlardır:
    a. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,  
    b. Katma Değer Vergisi istisnası,
    c. Vergi, resim ve harç istisnası,
    d. Kredi tahsisi.