• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
 • (212) 631-1500
 • info@kollektifdenetim.com
Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin hizmetler:

 • Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması (Due Diligence)

 • Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı 

 • Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler

 • Şirket Bölünmelerinde (Spin Off) Vergi Danışmanlığı 

 • Satın Almalarda Vergisel Hususlar 

 • Stratejik Ortaklıklar, Konsorsiyum ve İş Ortaklarına İlişkin Danışmanlık

 • Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık

 • Halka Arz Çalışmalarının Vergisel Boyutu

 • Tasfiye İşlemleri