• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
 • (212) 631-1500
 • info@kollektifdenetim.com
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri
Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

a. Faaliyete Geçiş ve Kuruluş İşlemleri

 • Anonim şirket kuruluşu

 • Limited şirket kuruluşu

 • Yabancı şirketin Türkiye şubesinin kuruluşu

 • İrtibat bürosu kuruluşu ve faaliyet esasları

 • Serbest bölgelerde şirket ve şube kuruluşu

 • Serbest bölgelerdeki faaliyetlerin hukuki değerlendirmesi ve analizi

 b. Şirketler Hukuku Danışmanlığı

 • Türk Ticaret Kanunu uygulamaları

 • Şirket ortaklarının vergisel yükümlülükleri

 • Şirketlerin temettü dağıtımlarının Ticaret Hukuku ve vergi mevzuatı açısından kontrolü

 • Şirketlerde teknik iflas durumunun tespitine ve çözümüne ilişkin tespit ve danışmanlık hizmetleri

 • Devir, Birleşme, Nev'i Değiştirme ve Bölünme işlemlerinin vergi mevzuatının yanı sıra Ticaret Hukuku'na uygunluğunun değerlendirilmesi ve işlemlerle ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri

 

c. Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm ve Danışmanlığı

 • Vergi dava dilekçesi düzenlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

 • "İhtirazi Kayıtla Beyan" yapılabilecek durumlarda destek ve danışmanlık

 • Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri

 • Vergi inceleme raporlarının analizi ve danışmanlık hizmetleri

 • Vergi idaresi ile ihtilaflarda uzlaşma veya dava açma kararının hukuki değerlendirmesinin yapılması

 • Uzlaşma ile ilgili danışmanlık

 • Muhtelif hususlarda (iade/mahsup talebi, pişmanlık hükümlerinden yararlanma) vergi dairesine verilen dilekçelerin mevzuata uygun olarak hazırlanması

 • Vergi cezalarının, gecikme zammının ve gecikme faizinin uygulanması ile ilgili teknik destek ve danışmanlık

 • Vergi İdaresince verilmiş muktezaların analiz ve değerlendirmesi