• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
 • (212) 631-1500
 • info@kollektifdenetim.com
Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması
Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi ve Yabancı Uyruklu Personel Vergi Planlaması

a. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Hizmetleri

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

 • Gelir Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması

 • İş Akdinin Sona Ermesi

b. Uluslararası Personel Vergi Planlaması Hizmeti

 • Yabancıların vergilendirilmesi

 • Yabancı personel için çalışma ve oturma izni alınması

 • Asgari isçi maliyetleri için çözüm üretilmesi

 • Yıllık gelir vergisi beyannamesinin hazırlanması

 • İşe başlama ve ayrılmalarda idari gereklerin sağlanması

 • Yabancı personelin bordrolarının hazırlanması

 • İkili anlaşmalara uygun çözümlerin üretilmesi