• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
  • (212) 631-1500
  • info@kollektifdenetim.com
Dolaylı Vergiler Danışmanlık Hizmetleri
Dolaylı Vergiler Danışmanlık Hizmetleri
  • KDV Yükümlülükleri (sorumlu sıfatıyla KDV, özel matrah şekli vb.) ile ilgili değerlendirme ve risk analizleri

  • KDV danışmanlığı

  • Özel Tüketim Vergisi uygulamaları

  • Damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili risk analizleri ve danışmanlık

  • Royalty bedel ödemelerinde dolaylı vergi riskleri analizi