• İskenderpaşa Mah. Hissedar Sok. No: 18 Kat : 2 Fatih 34096 İstanbul
 • (212) 631-1500
 • info@kollektifdenetim.com
Bordrolama Hizmetleri
Bordrolama Hizmetleri
 • Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,

 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi

 • (e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)

 • Ödenecek net ücretlerin ilgili bankaya banka disketi formatında iletimi,

 • Aylık bordro giderlerinin; şirketlerin belirlediği maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması,

 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,

 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,

 • Merkez, işyeri ve/ veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,

 • Personele ait vizite kağıdı düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,

 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,

 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,

 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi, (Davalar ve normal ticari akış dışındaki işler, şirket avukatları ve/veya çözüm ortağı avukatlarımız tarafından karşılıklı mutabık kalınan tarifeye göre yürütülür),

 • Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.